Thư Viện

Truy Cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài Tập Sóng Âm 1

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tiến Duật (trang riêng)
  Ngày gửi: 06h:28' 10-05-2013
  Dung lượng: 54.5 KB
  Số lượt tải: 32
  Số lượt thích: 0 người

  BÀI TẬP VỀ SÓNG ÂM
  Câu 1. Mức cường độ âm của một âm là L = 20 dB. Hãy tính cường độ âm này theo đơn vị W/m2. Cho biết cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2.
  A. 10-11 W/m2 B. 10-10 W/m2 C. 10-9 W/m2 D. 10-12 W/m2
  Câu2. Hai âm có mức cường độ âm chênh lệch nhau 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là
  A. 20 B. 80 C. 100 D. 50
  Câu3. Tại điểm A cách nguồn âm N một khoảng NA = 2 m có mức cường độ âm là
  LA = 80 dB. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Tính mức cường độ âm tại B cách N một đoạn NB = 20 m.
  A. 70 dB B. 80 dB C. 60 dB D. 90 dB
  Câu 4. Một nguồn phát âm đẳng hướng có công suất P = 1,256 W. Coi môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại điểm cách nguồn 100m là
  A. 60 dB B. 70 dB C. 76 dB D. 80 dB
  Câu 5. (Tuyển sinh ĐH 2009). Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M
  A. 10000 lần B. 1000 lần C. 40 lần D. 2 lần
  Câu 6. (Tuyển sinh ĐH 2010). Ba điểm O, A, B cùng nằm trên một nửa đường thẳng xuất phát từ O. Tại O đặt một nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ âm. Mức cường độ âm tại A là 60 dB, tại B là 20 dB. Mức cường độ âm tại trung điểm M của AB là
  A. 40 dB B. 34 dB C. 26 dB D. 17 dB
  Câu 7: Một nhạc cụ phát ra âm cơ bản có tần số f1 = 420 Hz. Một người chỉ nghe được âm cao nhất có tần số là 18000 Hz, tìm tần số lớn nhất mà nhạc cụ này có thể phát ra để người đó nghe được?
  Câu 8: Mức cường độ âm tại một điểm cách một nguồn phát âm 1 m có giá trị là 50 dB. Một người xuất phát từ nguồn âm, đi ra xa nguồn âm thêm 100 m thì không còn nghe được âm do nguồn đó phát ra. Lấy cường độ âm chuẩn là , sóng âm phát ra là sóng cầu thì ngưỡng nghe của tai người này là bao nhiêu?
  Câu 9: Một người đứng cách nguồn âm một khoảng d thì cường độ âm là I. Khi người đó tiến ra xa nguồn âm một đoạn 40m thì cường độ âm giảm chỉ còn . Tính khoảng cách d.
  Câu 10: Mức cường độ âm tại điểm A ở trước một cái loa một khoảng là .
  1) Hãy tính mức cường độ âm do loa đó phát ra tại điểm B nằm cách trước loa. Các sóng âm do loa đó phát ra là sóng cầu.
  2) Một người đứng trước loa thì không nghe được âm do loa đó phát ra nữa. Hãy xác định ngưỡng nghe của tai người đó (theo đơn vị ). Cho biết cường độ chuẩn của âm là . Bỏ qua sự hấp thụ âm của không khí và sự phản xạ âm.
  Câu 11: Một người đứng trước cách nguồn âm S một đoạn d. Nguồn này phát sóng cầu. Khi người đó đi lại
   
  Gửi ý kiến