Thư Viện

Truy Cập

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bài Tập Lượng Giác 2

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Lê Tiến Duật (trang riêng)
  Ngày gửi: 17h:56' 07-08-2013
  Dung lượng: 477.5 KB
  Số lượt tải: 181
  Số lượt thích: 0 người

  BÀI 1. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC
  I. Đường tròn lượng giác.
  II. Công thức lượng giác cơ bản
  * 
  Bài 1. Tính các giá trị lượng giác của cung , biết và .
  Bài 2. Tính các giá trị lượng giác của cung , biết và .
  Bài 3. Chứng minh các đẳng thức sau:
  a, b, .
  c. 
  III. Cung có liên quan đặc biệt
  Cos – Đối, Sin – Bù, Phụ - Chéo
   
   
  Bài 4. Chứng minh các đẳng thức sau:
  a. b. .
  Bài 5. Rút gọn biểu thức: .
  IV. Công thức nhân đôi, nhân ba. Công thức hạ bậc.
  * Công thức nhân đôi: 
  
  
  * Công thức nhân ba: 
  * Công thức hạ bậc: 
   .
  Bài 1. Tính các giá trị lượng giác của cung .
  Bài 2. Tính các giá trị lượng giác của cung .
  Bài 3. Tính các giá trị lượng giác của cung .
  Bài 4. Chứng minh rằng: b. .
  Bài 5. Rút gọn các biểu thức:
  a. b. c. 
  d. e. f. 
  V. Công thức cộng cung. Công thức biến đổi tổng thành tích – Tích thành tổng
  * 
   
  ….
  Bài 1. Tính giá trị lượng giác của cung .
  Bài 2. Chứng minh .
  Bài 3. Tính các giá trị lượng giác của cung , biết và .
  Bài 4. Rút gọn các biểu thức sau:
  a. b. 
  Bài 5. Chứng minh rằng .

  BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

  1. Phương trình lượng giác cơ bản
  Bài 1. Giải các phương trình sau:
  a. b. c. .
  Bài 2. Giải các phương trình sau:
  a. b. c. .
  2. Phương trình bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác
  Bài 3. Giải các phương trình sau:
  a. b. c. .
  Bài 4. Giải các phương trình sau:
  a. b. .
  Bài 5. Giải các phương trình sau:
  a. b. 
  c. d. .  3. Phương trình lượng giác thường gặp
  a. Phương trình dạng 
  Bài 1. Giải các phương trình sau:
  a. b. 
  c. d. .
  Mở rộng: 
  Bài 2. Giải các phương trình sau:
  a. b. 
  b. Phương trình đẳng cấp với sin và cos: 
  Bài 3. Giải các phương trình sau:
  a. b. .
  c. Phương trình dạng: 
  Bài 4. Giải phương trình: .
  Bài 5. Giải phương trình: .
  4. Phương pháp giải phương trình lượng giác
  a. Đưa về phương trình tích
  Bài 1. Giải phương trình sau: 
  Bài 2. Giải phương trình sau: 
  Bài 3. Giải phương trình sau: 
  Bài 4. Giải phương trình sau: 
  Bài 5. Giải phương trình sau: 
  b. Loại nghiệm phương trình lượng giác
  Bài 1. Giải phương trình sau: .
  Bài 2. Giải phương trình sau: .
  Bài 3. Giải phương trình sau: .
  Bài 4. Giải phương trình sau: .
  Bài 5. Giải phương trình sau: .
  BÀI TẬP CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC (P1)

  Bài 1. Chứng minh các đẳng thức sau:
  a. b. c. .
  Bài 2. Rút gọn biểu thức: . Tính giá trị của biểu thức , biết và .
  Bài 3. Rút gọn các biểu thức:
  a. b. c. .
  Bài 4. Rút gọn các biểu thức:
  a. 
  b. 
  c. 
  d. .
  Bài 5. Tính giá
   
  Gửi ý kiến